filosofie: san de

Sān dÚ betekent drie deugden of drie krachten. San is het telwoord drie, maar staat tegelijk symbool voor de interactie tussen twee polen van yang en yin, hemel en aarde. Drie is het getal van de mens (hemel, mens en aarde) en van qi, omdat alles wat leeft en bestaat tussen hemel en aarde is. EÚn geeft vorm aan twee, twee geeft vorm aan drie en drie geeft vorm aan de tienduizend dingen. Alles wat verandert is verbonden met het getal drie.

Terwijl de uitleg van san makkelijker te begrijpen is, kan over de oneindig geschreven worden. De is vertaald met deugd of kracht, virtue in het Engels en virtus in het Latijn. De staat in de titel van een zeer belangrijk dao´stisch filosofisch werk: dao de jing of de canon van de weg en deugd. Deugd is persoonlijk, voor iedereen anders. Het heeft te maken met je innerlijke zelf, je waarden en normen. Als aanzet om erover te schrijven, begin ik met het gevondene in de literatuur over deugd. Wat ik er zelf van vind en ervaar staat er dus ook.

Deugd kan ge´nterpreteerd worden als de mening dat het gedrag van een deugdzaam persoon zijn of haar hart perfect reflecteert en geen afwijking laat zien. De kracht van deugd is de mogelijkheid recht te blijven, (waarheids)getrouw te zijn aan je essentie (jing) en een gelijke koers te behouden. Het beeld van deugd suggereert het toestaan, laten ontwikkelen van intu´tie. Waarbij intu´tie de mogelijkheid is om voorbij te gaan aan het denken en spontaan te weten van de bron van alle dingen met je eigen hart.

Drie deugden, die voor genezing erg belangrijk zijn, zijn:
 1. Luisteren naar jezelf. Leer jezelf kennen en geef karakter aan je klachten. Onderzoek je toestand en ga na wanneer je verandering bespeurt.
 2. Doe wat je wilt doen. Als je luistert naar jezelf hoor je diep van binnen wat je wilt. De dao kan zich zo openbaren. Dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen kan tot ziekte leiden.
 3. Geniet van elk moment. Als je de vorige twee deugden niet bereikt, dan volstaat deze. Als je ze wel bereikt dan ook.
Hoofdstuk 67 van de dao de jing handelt over de drie kostbaarheden. Het gaat over waardigheid, roem en aanzien, maar ook over moed, onmatigheid en overdaad en zich vooraan zetten.

Er staat geschreven: ik heb drie kostbaarheden die ik beethoud en behoed:
 1. De eerste heet: liefde als voor de eigen kinderen.
 2. De tweede heet: spaarzaamheid.
 3. De derde heet: schromen de eerste van heel het aardrijk te zijn.
Het commentaar van He Shang Gong over de tweede kostbaarheid is: "Als een zoon van de Hemel zelf volhardt in beperking en spaarzaamheid, krijgt het volk het met de dag breder." Zijn commentaar op de derde kostbaarheid is: "Met bescheidenheid in de hand trekt hij zich terug, hij wordt niet tot voorbode of eerste."

Deugd wordt ook wel de originele natuur genoemd. Als tekst, instrueert dao ons de originele natuur te behouden en er naar terug te gaan.

Zhuang Zi schreef: "Dien je eigen hart zodat verdriet of vreugde niet heersen of het [hart] roeren; zodat je begrijpt waar je niets aan kan doen en er tevreden mee bent zoals met bestemming - dit is de perfectie van deugd."

filosofie: san de

Sān dÚ betekent drie deugden of drie krachten. San is het telwoord drie, maar staat tegelijk symbool voor de interactie tussen twee polen van yang en yin, hemel en aarde. Drie is het getal van de mens (hemel, mens en aarde) en van qi, omdat alles wat leeft en bestaat tussen hemel en aarde is. EÚn geeft vorm aan twee, twee geeft vorm aan drie en drie geeft vorm aan de tienduizend dingen. Alles wat verandert is verbonden met het getal drie.

Terwijl de uitleg van san makkelijker te begrijpen is, kan over de oneindig geschreven worden. De is vertaald met deugd of kracht, virtue in het Engels en virtus in het Latijn. De staat in de titel van een zeer belangrijk dao´stisch filosofisch werk: dao de jing of de canon van de weg en deugd. Deugd is persoonlijk, voor iedereen anders. Het heeft te maken met je innerlijke zelf, je waarden en normen. Als aanzet om erover te schrijven, begin ik met het gevondene in de literatuur over deugd. Wat ik er zelf van vind en ervaar staat er dus ook.

Deugd kan ge´nterpreteerd worden als de mening dat het gedrag van een deugdzaam persoon zijn of haar hart perfect reflecteert en geen afwijking laat zien. De kracht van deugd is de mogelijkheid recht te blijven, (waarheids)getrouw te zijn aan je essentie (jing) en een gelijke koers te behouden. Het beeld van deugd suggereert het toestaan, laten ontwikkelen van intu´tie. Waarbij intu´tie de mogelijkheid is om voorbij te gaan aan het denken en spontaan te weten van de bron van alle dingen met je eigen hart.

Drie deugden, die voor genezing erg belangrijk zijn, zijn:
 1. Luisteren naar jezelf. Leer jezelf kennen en geef karakter aan je klachten. Onderzoek je toestand en ga na wanneer je verandering bespeurt.
 2. Doe wat je wilt doen. Als je luistert naar jezelf hoor je diep van binnen wat je wilt. De dao kan zich zo openbaren. Dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen kan tot ziekte leiden.
 3. Geniet van elk moment. Als je de vorige twee deugden niet bereikt, dan volstaat deze. Als je ze wel bereikt dan ook.
Hoofdstuk 67 van de dao de jing handelt over de drie kostbaarheden. Het gaat over waardigheid, roem en aanzien, maar ook over moed, onmatigheid en overdaad en zich vooraan zetten.

Er staat geschreven: ik heb drie kostbaarheden die ik beethoud en behoed:
 1. De eerste heet: liefde als voor de eigen kinderen.
 2. De tweede heet: spaarzaamheid.
 3. De derde heet: schromen de eerste van heel het aardrijk te zijn.
Het commentaar van He Shang Gong over de tweede kostbaarheid is: "Als een zoon van de Hemel zelf volhardt in beperking en spaarzaamheid, krijgt het volk het met de dag breder." Zijn commentaar op de derde kostbaarheid is: "Met bescheidenheid in de hand trekt hij zich terug, hij wordt niet tot voorbode of eerste."

Deugd wordt ook wel de originele natuur genoemd. Als tekst, instrueert dao ons de originele natuur te behouden en er naar terug te gaan.

Zhuang Zi schreef: "Dien je eigen hart zodat verdriet of vreugde niet heersen of het [hart] roeren; zodat je begrijpt waar je niets aan kan doen en er tevreden mee bent zoals met bestemming - dit is de perfectie van deugd."


©Stefan van der Sanden, 2021-01-16
http://www.krachtigekruiden.nl