filosofie: de

De wordt vertaald met deugd of kracht. Het is de spontane, creatieve capaciteit, de levensenergie in dingen, nadat ze zijn ontstaan uit dao en die er voor zorgt dat ze naar dao wederkeren.

Het karakter de bestaat uit 3 componenten. Het linkse deel met twee diagonale en één vertikale lijn geeft een beeld van een wandelende man en duidt op beweging of actie. Het gehele rechtse deel betekent 'perfect juist' en suggereert dat een ding (voorwerp) onderzocht wordt met het oog vanuit alle kanten en geen afwijking laat zien. De derde component betekent hart, het onderste deel van het rechtse deel met de drie korte streepjes ('L'').

De is dat wat geërfd is van dao, de aanwezigheid van dao in alles, zoiets als het geheel dat in de onderdelen aanwezig is, de zichtbare manifestatie van de onzichtbare dao.

De is een gevoel van moraliteit die de constitutie is van dao. De dao wordt gevonden in de ervaring van eenheid in alle dingen - het vervolmaken van het leven als één met de natuur en één met de innerlijke ik. In daoïsme is de niet gelijk aan morale deugd, zoals in het confucianisme. Daarom wordt de term kracht soms gebruikt.
filosofie: de

De wordt vertaald met deugd of kracht. Het is de spontane, creatieve capaciteit, de levensenergie in dingen, nadat ze zijn ontstaan uit dao en die er voor zorgt dat ze naar dao wederkeren.

Het karakter de bestaat uit 3 componenten. Het linkse deel met twee diagonale en één vertikale lijn geeft een beeld van een wandelende man en duidt op beweging of actie. Het gehele rechtse deel betekent 'perfect juist' en suggereert dat een ding (voorwerp) onderzocht wordt met het oog vanuit alle kanten en geen afwijking laat zien. De derde component betekent hart, het onderste deel van het rechtse deel met de drie korte streepjes ('L'').

De is dat wat geërfd is van dao, de aanwezigheid van dao in alles, zoiets als het geheel dat in de onderdelen aanwezig is, de zichtbare manifestatie van de onzichtbare dao.

De is een gevoel van moraliteit die de constitutie is van dao. De dao wordt gevonden in de ervaring van eenheid in alle dingen - het vervolmaken van het leven als één met de natuur en één met de innerlijke ik. In daoïsme is de niet gelijk aan morale deugd, zoals in het confucianisme. Daarom wordt de term kracht soms gebruikt.

©Stefan van der Sanden, 2021-01-16
http://www.krachtigekruiden.nl