filosofie: dao

Wat Lao Zi schreef, leert de filosofie van dao, de weg of het gaan van de weg. Hij stelt dat dao het meest belangrijke concept is en daarbij de hemel als ultieme werkelijkheid vervangt. Drie belangrijke betekenissen van dao zijn:
  • Dao zijn de wetten van worden, incarnatie of wetten van de natuur, in het bijzonder bezien tussen hemel en aarde.
  • Dao is de oorsprong van het ontstaan der dingen. Dao gaf vorm aan één, één gaf vorm aan twee, twee aan drie en drie aan alle dingen.
  • Dao is de altijd zelf-manifesterende ultieme werkelijkheid. De incarnerende dao is de realiteit en alles wat we zeggen over dao is gemaakte realiteit.
Dao, de ultieme werkelijkheid, is een status van onverdeelde heelheid (you zhuang hun cheng). Dao is de realiteit die op natuurlijke wijze bestaat voor en de oorsprong is van alle andere dingen zoals het fysieke universum en alles daarin. De dao waarover gesproken wordt, is niet de echte dao. Maar als ze een naam zou moeten krijgen, wordt het 'groot' genoemd. Groot betekent 'vertrekkend van alle grenzen', wat betekent 'ver weg [zijn]'. En ver weg zijn betekent 'terugkeren'. Deze passage duidt op het cyclische van dao, weggaan en terugkeren naar de bron. In hoofdstuk 25 staat dat de mens zich vormt zoals de aarde is. De aarde vormt zich zoals de hemel is en de hemel vormt zich zoals dao is. Dao vormt zich naar wat het al zelf is.

Schepping en wederkeer
Volgens Lao Zi bestaat het kosmische proces uit eerst het proces van het ontstaan van de dingen uit dao en dan het proces van de terugkeer van de dingen naar dao. Het er niet-zijn (wu) en het er zijn (you) zijn 2 momenten waarin dao zich manifesteert. Dao gemanifesteerd als er niet-zijn is het geel van alle mogelijkheden of waarschijnlijkheden. Sommige van deze mogelijkheden worden gerealiseerd, het er zijn, en krijgen vorm. Na de realisatie zijn de dingen opgebouwd uit tegenstellingen, yin en yang, you en wu, beweging en rust. You en wu kunnen op 3 manieren uitgelegd worden. You als er zijn, het echte, het actuele en wu als het er niet-zijn, het mogelijke, het potentieel. In spirituele zin is you vervulling en beperking en is wu overtreffen en vrijheid. Ten derde kan you vol(te), aanwezig betekenen en wu leeg(te), afwezig.
Het proces van terugkeren wordt beschreven met (H40): "Omkeren (terugkeren) is de beweging van dao, zwakheid is de functie van dao, alle dingen onder de hemel zijn gemaakt door het er zijn, en [het er zijn] door het er niet-zijn. In het woord omkeren zit zowel een betekenis van terugkeren naar dao als een tegenstelling (xiang fan). Het laatste duidt op de manifestatie van dao en de beweging van dao door de interactie van de tegenstellingen (wu en you, yin en yang).
Wanneer we dit interpreteren met bovenstaande over de schepping (dao gaf vorm aan één, één aan twee, twee aan drie en drie aan de tienduizend dingen), dan zien we een steeds toenemende mate van complexiteit, een volgorde in het proces. Het worden van het er zijn (you) wordt aangezet door de, een inherente eigenschap van de dingen die er zijn. De functie van dao, zwakheid, kan gezien worden als een passiviteit in het volgen van de weg in plaats van ondergeschiktheid aan iets of als de dingen laten zijn wat ze zijn in plaats van ze te willen controleren. Wanneer dao begint te functioneren in de dingen brengt het ze terug naar dao, wat uitgevoerd wordt door de.

filosofie: dao

Wat Lao Zi schreef, leert de filosofie van dao, de weg of het gaan van de weg. Hij stelt dat dao het meest belangrijke concept is en daarbij de hemel als ultieme werkelijkheid vervangt. Drie belangrijke betekenissen van dao zijn:
  • Dao zijn de wetten van worden, incarnatie of wetten van de natuur, in het bijzonder bezien tussen hemel en aarde.
  • Dao is de oorsprong van het ontstaan der dingen. Dao gaf vorm aan één, één gaf vorm aan twee, twee aan drie en drie aan alle dingen.
  • Dao is de altijd zelf-manifesterende ultieme werkelijkheid. De incarnerende dao is de realiteit en alles wat we zeggen over dao is gemaakte realiteit.
Dao, de ultieme werkelijkheid, is een status van onverdeelde heelheid (you zhuang hun cheng). Dao is de realiteit die op natuurlijke wijze bestaat voor en de oorsprong is van alle andere dingen zoals het fysieke universum en alles daarin. De dao waarover gesproken wordt, is niet de echte dao. Maar als ze een naam zou moeten krijgen, wordt het 'groot' genoemd. Groot betekent 'vertrekkend van alle grenzen', wat betekent 'ver weg [zijn]'. En ver weg zijn betekent 'terugkeren'. Deze passage duidt op het cyclische van dao, weggaan en terugkeren naar de bron. In hoofdstuk 25 staat dat de mens zich vormt zoals de aarde is. De aarde vormt zich zoals de hemel is en de hemel vormt zich zoals dao is. Dao vormt zich naar wat het al zelf is.

Schepping en wederkeer
Volgens Lao Zi bestaat het kosmische proces uit eerst het proces van het ontstaan van de dingen uit dao en dan het proces van de terugkeer van de dingen naar dao. Het er niet-zijn (wu) en het er zijn (you) zijn 2 momenten waarin dao zich manifesteert. Dao gemanifesteerd als er niet-zijn is het geel van alle mogelijkheden of waarschijnlijkheden. Sommige van deze mogelijkheden worden gerealiseerd, het er zijn, en krijgen vorm. Na de realisatie zijn de dingen opgebouwd uit tegenstellingen, yin en yang, you en wu, beweging en rust. You en wu kunnen op 3 manieren uitgelegd worden. You als er zijn, het echte, het actuele en wu als het er niet-zijn, het mogelijke, het potentieel. In spirituele zin is you vervulling en beperking en is wu overtreffen en vrijheid. Ten derde kan you vol(te), aanwezig betekenen en wu leeg(te), afwezig.
Het proces van terugkeren wordt beschreven met (H40): "Omkeren (terugkeren) is de beweging van dao, zwakheid is de functie van dao, alle dingen onder de hemel zijn gemaakt door het er zijn, en [het er zijn] door het er niet-zijn. In het woord omkeren zit zowel een betekenis van terugkeren naar dao als een tegenstelling (xiang fan). Het laatste duidt op de manifestatie van dao en de beweging van dao door de interactie van de tegenstellingen (wu en you, yin en yang).
Wanneer we dit interpreteren met bovenstaande over de schepping (dao gaf vorm aan één, één aan twee, twee aan drie en drie aan de tienduizend dingen), dan zien we een steeds toenemende mate van complexiteit, een volgorde in het proces. Het worden van het er zijn (you) wordt aangezet door de, een inherente eigenschap van de dingen die er zijn. De functie van dao, zwakheid, kan gezien worden als een passiviteit in het volgen van de weg in plaats van ondergeschiktheid aan iets of als de dingen laten zijn wat ze zijn in plaats van ze te willen controleren. Wanneer dao begint te functioneren in de dingen brengt het ze terug naar dao, wat uitgevoerd wordt door de.


©Stefan van der Sanden, 2021-01-16
http://www.krachtigekruiden.nl