filosofie: inleiding

Chinese filosofie en cultuur liggen aan de basis van de traditioneel Chinese geneeskunde. De praktijk van de Chinese geneeswijze is doordrongen van filosofie. Met in het hart het principe van yin en yang en de yi jing (boek der verandering) een als belangrijke uitwerking van dit principe.

Voor een inleiding op de theorie van yin en yang en op de theorie van de vijf fasen verwijs ik naar de sectie Chinese geneeswijze. Daar worden deze theoriën besproken in het licht van de geneeskunde. Hier komt de meer algemene filosofie aan bod, met name het daoïsme. Bronnen vindt u onder links/bronnen.

Er is een oud Chinees gezegde dat gaat: "Onsterfelijkheid regeert over verandering". Verandering is de enige constante, het proces waarin yin verandert in yang en yang verandert in yin.

Chinese cultuur
Het is onbegonnen en voor mij onmogelijk om over Chinese cultuur iets zinnigs te zeggen. Ik ben er één keer geweest, heb er erg van genoten maar heb me er nooit ver in verdiept. Daarom put ik uit teksten.
Cultuur heeft drie nivo's:
  1. Aspecten van de materiële goederen of de relatie mens - materie. Dit gaat over overleven, zaken als eten, onderdak en kleding.
  2. Aspecten van de samenleving of de relatie mens - mens. Dit gaat over sociale aangelegenheden.
  3. Aspecten van de geest of de onderlinge relaties van de harten van mensen.
Over het derde nivo is het gezegde "de hart van mensen zijn anders, net als de gezichten". Met ons hart uiten we gevoelens en gedachten. In TCM is de emotie vreugde gerelateerd aan het hart. Wanneer het principe van yin en yang (de schijnbare tegenstelling) in ons bewustzijn en hart aanwezig is, is het gemakkelijker de intentie van ons hart waar te nemen en in harmonie te zijn als het taiji symbool.

Een cultuur kan beschouwd worden als iets dat groeit, zich ontwikkelt en verandert, maar tegelijk ook gezond of ziek kan zijn, oud worden en sterven. De Chinese geneeskunde is ontwikkeld en gegroeid in een cultuur die 5000 jaar bestaat. In de continue groeiende en ontwikkelende cultuur van China, met een groot aantal inwoners en landoppervlak, heeft TCM volwassen kunnen worden. Maar ongeacht Westerse of Oosterse cultuur, Westerse of Oosterse geneeskunde, het is een goede dokter die mensen kan genezen.

In Chinese mythologie begon de wereld met Pan Gu, die werd opgevolgd door goden en halfgoden. De goden waren de drie keizers: de Hemelse keizer (Tian Huang), de Aardse keizer (Di Huang) en de Menselijke keizer (Ren Huang). De halfgoden waren 4 helden die het volk onderrichten in cultuur: You Cao shi (shi betekent meester) leerde bouwen met hout, Sui Ren shi leerde vuur maken met hout, Fu Xi shi leerde het volk jagen, vissen en vee houden en Shen Nong shi leerde het volk land cultiveren en genezen met kruiden.

Van Fu Xi wordt gezegd dat hij yin en yang en hun symbolen heeft ontwikkeld: de onderbroken (- -) en ononderbroken lijn (---). Hij realiseerde zich dat alles verandert en symboliseerde deze veranderingen met yin en yang. Door Shen Nong was het volk niet langer nomade, hij onderrichtte ploegen en zaaien en aan hem is de eerste materia medica (shen nong ben cao) toegeschreven.

Na de periode van de 4 halfgoden volgde de periode van de 5 keizers: wu di. Zij waren Huang Di de gele keizer, keizer Zhuan Xu, keizer Ku, keizer Yao en keizer Shun. Van Huang Di wordt gezegd dat hij ouder dan 100 is geworden (2698 - 2589 VC) en dat hij de eerste klassieke tekst van de Chinese geneeskunde heeft geschreven, de huang di nei jing of innerlijke klassiek geschrift van de gele keizer.

De voorouders van de Chinezen leefden rond de gele rivier. Onder leiding van Huang Di overleefden zij door landbouw en leerden goederen te bewaren, te transporteren en te verdelen. Ze maakten boten (kano's) en bestudeerden astronomie en hadden een kompas. Na de periode van wu di ontwikkelden de regering, rituelen en landbouw zich verder. Ook verschoof de nadruk van goddelijken naar de mensen en werd de macht doorgeschoven via de troonopvolgers, meestal de zoon van de keizer.

De ontwikkeling van de geneeskunde liep gelijk met die van de filosofie in de Zhou dynastie en tijdens de periode van de strijdende staten. Aan de eerste filosofische scholen (confucianisme, daoïsme, mohisme, legalisme) wordt gerefereerd met de 100 verschillende scholen. Eén van de eerste concepten gevonden op een zijden doek betreft de drie deling van hemel, mens en aarde.

filosofie: inleiding

Chinese filosofie en cultuur liggen aan de basis van de traditioneel Chinese geneeskunde. De praktijk van de Chinese geneeswijze is doordrongen van filosofie. Met in het hart het principe van yin en yang en de yi jing (boek der verandering) een als belangrijke uitwerking van dit principe.

Voor een inleiding op de theorie van yin en yang en op de theorie van de vijf fasen verwijs ik naar de sectie Chinese geneeswijze. Daar worden deze theoriën besproken in het licht van de geneeskunde. Hier komt de meer algemene filosofie aan bod, met name het daoïsme. Bronnen vindt u onder links/bronnen.

Er is een oud Chinees gezegde dat gaat: "Onsterfelijkheid regeert over verandering". Verandering is de enige constante, het proces waarin yin verandert in yang en yang verandert in yin.

Chinese cultuur
Het is onbegonnen en voor mij onmogelijk om over Chinese cultuur iets zinnigs te zeggen. Ik ben er één keer geweest, heb er erg van genoten maar heb me er nooit ver in verdiept. Daarom put ik uit teksten.
Cultuur heeft drie nivo's:
  1. Aspecten van de materiële goederen of de relatie mens - materie. Dit gaat over overleven, zaken als eten, onderdak en kleding.
  2. Aspecten van de samenleving of de relatie mens - mens. Dit gaat over sociale aangelegenheden.
  3. Aspecten van de geest of de onderlinge relaties van de harten van mensen.
Over het derde nivo is het gezegde "de hart van mensen zijn anders, net als de gezichten". Met ons hart uiten we gevoelens en gedachten. In TCM is de emotie vreugde gerelateerd aan het hart. Wanneer het principe van yin en yang (de schijnbare tegenstelling) in ons bewustzijn en hart aanwezig is, is het gemakkelijker de intentie van ons hart waar te nemen en in harmonie te zijn als het taiji symbool.

Een cultuur kan beschouwd worden als iets dat groeit, zich ontwikkelt en verandert, maar tegelijk ook gezond of ziek kan zijn, oud worden en sterven. De Chinese geneeskunde is ontwikkeld en gegroeid in een cultuur die 5000 jaar bestaat. In de continue groeiende en ontwikkelende cultuur van China, met een groot aantal inwoners en landoppervlak, heeft TCM volwassen kunnen worden. Maar ongeacht Westerse of Oosterse cultuur, Westerse of Oosterse geneeskunde, het is een goede dokter die mensen kan genezen.

In Chinese mythologie begon de wereld met Pan Gu, die werd opgevolgd door goden en halfgoden. De goden waren de drie keizers: de Hemelse keizer (Tian Huang), de Aardse keizer (Di Huang) en de Menselijke keizer (Ren Huang). De halfgoden waren 4 helden die het volk onderrichten in cultuur: You Cao shi (shi betekent meester) leerde bouwen met hout, Sui Ren shi leerde vuur maken met hout, Fu Xi shi leerde het volk jagen, vissen en vee houden en Shen Nong shi leerde het volk land cultiveren en genezen met kruiden.

Van Fu Xi wordt gezegd dat hij yin en yang en hun symbolen heeft ontwikkeld: de onderbroken (- -) en ononderbroken lijn (---). Hij realiseerde zich dat alles verandert en symboliseerde deze veranderingen met yin en yang. Door Shen Nong was het volk niet langer nomade, hij onderrichtte ploegen en zaaien en aan hem is de eerste materia medica (shen nong ben cao) toegeschreven.

Na de periode van de 4 halfgoden volgde de periode van de 5 keizers: wu di. Zij waren Huang Di de gele keizer, keizer Zhuan Xu, keizer Ku, keizer Yao en keizer Shun. Van Huang Di wordt gezegd dat hij ouder dan 100 is geworden (2698 - 2589 VC) en dat hij de eerste klassieke tekst van de Chinese geneeskunde heeft geschreven, de huang di nei jing of innerlijke klassiek geschrift van de gele keizer.

De voorouders van de Chinezen leefden rond de gele rivier. Onder leiding van Huang Di overleefden zij door landbouw en leerden goederen te bewaren, te transporteren en te verdelen. Ze maakten boten (kano's) en bestudeerden astronomie en hadden een kompas. Na de periode van wu di ontwikkelden de regering, rituelen en landbouw zich verder. Ook verschoof de nadruk van goddelijken naar de mensen en werd de macht doorgeschoven via de troonopvolgers, meestal de zoon van de keizer.

De ontwikkeling van de geneeskunde liep gelijk met die van de filosofie in de Zhou dynastie en tijdens de periode van de strijdende staten. Aan de eerste filosofische scholen (confucianisme, daoïsme, mohisme, legalisme) wordt gerefereerd met de 100 verschillende scholen. Eén van de eerste concepten gevonden op een zijden doek betreft de drie deling van hemel, mens en aarde.


©Stefan van der Sanden, 2021-01-16
http://www.krachtigekruiden.nl