ziekte: pathologie

Pathologie is ziekteleer. Een ziekte wordt beschreven aan de hand van symptomen of verschijnselen. Deze symptomen leiden (soms) tot de oorzaak of etiologie van de ziekte en tot de beschrijving van de processen die bij de ziekte horen (fysiologie).

In de opleiding westers medische basiskennis wordt anatomie, fysiologie en pathologie onderwezen. De studie is een vereiste voor lidmaatschap van een beroepsvereniging. U kunt er dus van uitgaan dat een TCM therapeut die is aangesloten bij een vereniging kennis heeft van de westerse zienswijze van deze ziekten en aandoeningen. Ikzelf heb deze opleiding afgelopen jaar afgerond.
ziekte: pathologie

Pathologie is ziekteleer. Een ziekte wordt beschreven aan de hand van symptomen of verschijnselen. Deze symptomen leiden (soms) tot de oorzaak of etiologie van de ziekte en tot de beschrijving van de processen die bij de ziekte horen (fysiologie).

In de opleiding westers medische basiskennis wordt anatomie, fysiologie en pathologie onderwezen. De studie is een vereiste voor lidmaatschap van een beroepsvereniging. U kunt er dus van uitgaan dat een TCM therapeut die is aangesloten bij een vereniging kennis heeft van de westerse zienswijze van deze ziekten en aandoeningen. Ikzelf heb deze opleiding afgelopen jaar afgerond.

©Stefan van der Sanden, 2021-01-16
http://www.krachtigekruiden.nl