Chinese geneeskunde: organen

Traditionele Chinese geneeskunde heeft een energetische zienswijze en gaat uit van onderlinge correspondentie tussen de verschillende delen van het lichaam. De interne organen zijn energetische concepten die verbonden zijn met zowel de organen zoals wij ze benoemen maar ook met diverse functies en onderlinge relaties. De functies zijn verweven met de vitale substanties en de meridianen.

Er zijn 5 zang organen en 6 fu organen. Daarnaast zijn er ook 6 buitengewone organen (qi heng zhi fu). De nei jing zegt: "De 5 zang slaan op maar scheiden niet uit. De 6 fu scheiden uit maar slaan niet op."

Aan de hand van de functies van de organen en de interactie met de vitale substanties wordt de fysiologie van de mens duidelijk. Maar ook wordt hier de basis gelegd voor de pathologie.

De inwendige organen of viscera

De vijf zang zijn het Hart (xin), de Lever (gan), de Longen (fei), de Milt (pi) en de Nieren (shen). Soms wordt ook het Pericard (xin bao) als orgaan beschouwd, soms als onderdeel van het Hart.

De 6 fu zijn de Dunne Darm (xiao chang), de Galblaas (dan), de Dikke Darm (da chang), de Maag (wei), de Blaas (pang guang) en de Driewarmer (san jiao).

De 6 buitengewone organen, soms ook extra fu genoemd (qi heng zhi fu) zijn de Botten (gu), het Merg (sui), de Baarmoeder (zi gong), de Bloedvaten (mai), de Galblaas (dan) en de Hersenen (nao). Je ziet dat de Galblaas een dubbele rol speelt.

De functies van de organen

Hier worden in het kort de functies van de organen benoemd. Elke functie omvat echter vele aspecten.

Hart
Beheert het Bloed.
Controleert de bloedvaten.
Controleert zweten. Manifesteert in het gelaat.
Opent op de tong. Huist de geest.

Lever
Slaat Bloed op.
Zorgt voor de vrije stroom van qi, Voedt pezen en banden,
Manifesteert in de nagels, Opent in de ogen,
Huist de etherische ziel (hun).

Longen
Beheerst qi en de ademhaling.
Controleert meridianen en bloedvaten.
Controleert het verspreiden en dalen. Reguleert de waterpassages.
Controleert huid en lichaamshaar.
Opent in de neus.
Huist de lichamelijk ziel (po).

Milt
Reguleert transformatie en transport.
Controleert Bloed.
Controleert spieren en de 4 extremiteiten (ledematen).
Controleert stijgende en opwaartse qi.
Opent in de mond en manifesteert in de lippen.
Huisvest de aandacht (yi).

Nieren
Slaat essentie op.
Reguleert uitscheiden water.
Controleert het ontvangen van qi.
Domineert de 2 yin.
Opent in de oren en het hoofdhaar.
Huist de wil (zhi)

Maag
Controleert rotten en rijpen.
Is de bron van vloeistoffen.
Controleert transport van voedsel essentie.
Controleert dalen van qi.

Dunne Darm
Scheidt heldere en troebele vloeistoffen.
Controleert het ontvangen en transformeren.

Dikke Darm
Ontvangt en scheidt.

Galblaas
Slaat Gal op en scheidt uit.
Controleert pezen en banden (met qi).
Beheerst besluitvorming en beoordeling.

Blaas
Verwijdert vloeistoffen door qi transformatie.

Driewarmer
Is één van de 6 yange organen: doorgaanweg en uitlaatklep.
Vormt pad voor yuan qi.
Vormt een driedeling van het lichaam.

Baarmoeder
Reguleert menstruatie.
Reguleert conceptie.
Reguleert zwangerschap.

Merg
Verzorgt hersenen en ruggemerg.
Vormt beenmwerg.

Hersenen
Vormen geheugen.
Geven de concentratie.
geven het zicht.
Geven het gehoor.
Geven het gevoel.
Geven het reukvermogen.

Botten
Ondersteunen het lichaam.
Assisteren bij bewegen.
Beschermen.

Bloedvaten
Bevatten Bloed.
Hebben sterke relatie met Hart en Milt.

Chinese geneeskunde: organen

Traditionele Chinese geneeskunde heeft een energetische zienswijze en gaat uit van onderlinge correspondentie tussen de verschillende delen van het lichaam. De interne organen zijn energetische concepten die verbonden zijn met zowel de organen zoals wij ze benoemen maar ook met diverse functies en onderlinge relaties. De functies zijn verweven met de vitale substanties en de meridianen.

Er zijn 5 zang organen en 6 fu organen. Daarnaast zijn er ook 6 buitengewone organen (qi heng zhi fu). De nei jing zegt: "De 5 zang slaan op maar scheiden niet uit. De 6 fu scheiden uit maar slaan niet op."

Aan de hand van de functies van de organen en de interactie met de vitale substanties wordt de fysiologie van de mens duidelijk. Maar ook wordt hier de basis gelegd voor de pathologie.

De inwendige organen of viscera

De vijf zang zijn het Hart (xin), de Lever (gan), de Longen (fei), de Milt (pi) en de Nieren (shen). Soms wordt ook het Pericard (xin bao) als orgaan beschouwd, soms als onderdeel van het Hart.

De 6 fu zijn de Dunne Darm (xiao chang), de Galblaas (dan), de Dikke Darm (da chang), de Maag (wei), de Blaas (pang guang) en de Driewarmer (san jiao).

De 6 buitengewone organen, soms ook extra fu genoemd (qi heng zhi fu) zijn de Botten (gu), het Merg (sui), de Baarmoeder (zi gong), de Bloedvaten (mai), de Galblaas (dan) en de Hersenen (nao). Je ziet dat de Galblaas een dubbele rol speelt.

De functies van de organen

Hier worden in het kort de functies van de organen benoemd. Elke functie omvat echter vele aspecten.

Hart
Beheert het Bloed.
Controleert de bloedvaten.
Controleert zweten. Manifesteert in het gelaat.
Opent op de tong. Huist de geest.

Lever
Slaat Bloed op.
Zorgt voor de vrije stroom van qi, Voedt pezen en banden,
Manifesteert in de nagels, Opent in de ogen,
Huist de etherische ziel (hun).

Longen
Beheerst qi en de ademhaling.
Controleert meridianen en bloedvaten.
Controleert het verspreiden en dalen. Reguleert de waterpassages.
Controleert huid en lichaamshaar.
Opent in de neus.
Huist de lichamelijk ziel (po).

Milt
Reguleert transformatie en transport.
Controleert Bloed.
Controleert spieren en de 4 extremiteiten (ledematen).
Controleert stijgende en opwaartse qi.
Opent in de mond en manifesteert in de lippen.
Huisvest de aandacht (yi).

Nieren
Slaat essentie op.
Reguleert uitscheiden water.
Controleert het ontvangen van qi.
Domineert de 2 yin.
Opent in de oren en het hoofdhaar.
Huist de wil (zhi)

Maag
Controleert rotten en rijpen.
Is de bron van vloeistoffen.
Controleert transport van voedsel essentie.
Controleert dalen van qi.

Dunne Darm
Scheidt heldere en troebele vloeistoffen.
Controleert het ontvangen en transformeren.

Dikke Darm
Ontvangt en scheidt.

Galblaas
Slaat Gal op en scheidt uit.
Controleert pezen en banden (met qi).
Beheerst besluitvorming en beoordeling.

Blaas
Verwijdert vloeistoffen door qi transformatie.

Driewarmer
Is één van de 6 yange organen: doorgaanweg en uitlaatklep.
Vormt pad voor yuan qi.
Vormt een driedeling van het lichaam.

Baarmoeder
Reguleert menstruatie.
Reguleert conceptie.
Reguleert zwangerschap.

Merg
Verzorgt hersenen en ruggemerg.
Vormt beenmwerg.

Hersenen
Vormen geheugen.
Geven de concentratie.
geven het zicht.
Geven het gehoor.
Geven het gevoel.
Geven het reukvermogen.

Botten
Ondersteunen het lichaam.
Assisteren bij bewegen.
Beschermen.

Bloedvaten
Bevatten Bloed.
Hebben sterke relatie met Hart en Milt.


©Stefan van der Sanden, 2021-01-16
http://www.krachtigekruiden.nl